ของดีในวัดเจดีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙:๑๓ น.

๑ .หลวงพ่อพระประธาน

พระพุทธรูปศิลาแลงขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สูง ๘ ศอก ปางมารวิชัย

ศิลปะสมัยทราวดี มีพุทธศิลปะที่วิจิตรงดงาม หันพระพักรไปทางทิศตะวันตก พระโอษฐ์

(ปาก)สีแดง เป็นพระโบราณวัตถุ พระคู่บ้านคู่เมืองคอนสารที่ศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า ๗๐๐ ปี

?

๒. กุฏิทรงไทยไม้สักทอง

กุฏิทรง ไทยไม้สักทอง สร้างเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยใช้ไม้สักทั้งหมด

เพื่อใช้เป็นสถานที่เรือนรับรองพระมหาเถระ และพระอาคันตุกะ

และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมบ้านไม้ทรงไทย

?

?

๓. ศาลาสังฆประชามหามงคล

ศาลาสังฆประชามหามงคล เป็นศาลาการเปรียญทรงไทยประยุกต์

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๘ ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

?

๔.เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบสิบสองปันนาอารยธรรมจีน

สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงสุโขทัยพร้อมกับพระพุทธรูป

?

?

๕.ต้นศรีมหาโพธิ์ อายุ ๓๐๐ ปี

?

๖.อุโบสถที่งดงาม ทรงไทยประยุกต์สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕

http://www.wadjedee.com/images/DSC081982.jpg

อุโบสถ ทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๒๐ ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕

?

๗.จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เรื่อง พุทธประวัติ พระพุทธเจ้า ๑๐ ชาติ ประเพณี ๑๒ เดือน ภาพพระธาตุประจำปีเกิด

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระธาตุ๑๒ราศี ประจำปีเกิด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๓๕ น.